Egészséges és finom ételek
különleges étrendekhez!

ÁSZF

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek

(ÁSZF)

 

Bevezetés, jogi közlemény

 

Kérjük, amennyiben felhasználója kíván lenni oldalunknak, illetve megrendelője a cégünknek figyelmesen olvassa el a jelen Általános Szerződési és Felhasználási Feltételeinket (a továbbiakban: ÁSZF) és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásunkat és rendeljen tőlünk, amennyiben annak rendelkezéseit kötelezőnek elfogadja magára nézve.

 

A jelen honlapot (a továbbiakban: Honlap) és a Honlapon online módon rendelhető rendszeres étel szolgáltatást (a továbbiakban: Szolgáltatás) a KitchenBox Hungary Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) fejleszti és működteti. A Honlap az internet hálózatán www.dietbox.hu alatt érhető el. A Honlap használatának megkezdésével valamennyi felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó) ráutaló magatartással és az első megrendelés alkalmával a megfelelő négyzet bejelölésével is elfogadja a jelen ÁSZF-ben lentebb meghatározott valamennyi szerződési és felhasználási feltételt, szabályt. Amennyiben az ÁSZF-ben foglalt feltételekkel nem ért egyet, úgy kérjük a Honlapot elhagyni szíveskedjen. A Honlap használata kizárólag ezen feltételeknek és szabályoknak megfelelően történhet. Amennyiben a szerződési, felhasználási és a szintén a Honlapon megtalálható adatvédelmi feltételeit a Szolgáltató a jövőben módosítja, a változásokat a Honlap nyitóoldalán megfelelően közzéteszi és a módosításra a Felhasználók figyelmét felhívja.

 

1. A Szerződés létrejötte, jogi jellege

 

1.1)      Amennyiben a Felhasználó – a jelen ÁSZF-ben lentebb részletezettek szerint – először rendeli meg a Honlapon található szolgáltatást, úgy a Felhasználó, mint megrendelő és a Szolgáltató, mint szállító között, elektronikus úton – azaz nem írásban kötött – magyar nyelvű adásvételi keretszerződés (a továbbiakban: Szerződés) jön létre, a Szolgáltatásra vonatkozóan. A megkötendő szerződés nem kerül rögzítésre, nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal.

 

1.2)      A Szerződés az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ektv.) szerinti információs táradalommal összefüggő szolgáltatás igénybe vételére irányuló szerződésnek, valamint a Polgári Törvénykönyről szóló 2013. évi V. törvény XVI. Fejezete (Az elektronikus úton történő szerződéskötés különös szabályai) (a továbbiakban: Ptk) szerint kötött szerződésnek minősül. A Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatás a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet hatálya alá nem tartozik, tekintettel annak 2. § -ának l) pontjára.

 

1.3)      A Szerződés – az elektronikus úton, az ÁSZF-ben lentebb részletezettek szerint történő első megrendeléssel és annak késedelem nélküli visszaigazolásával, kizárólag elektronikus formában, az ÁSZF-ben magyar nyelven megfogalmazott feltételekkel kerül megkötésre, az nem minősül írásba foglalt Szerződésnek, nem kerül rögzítésre, utóbb nem is férhető hozzá és nem kereshető vissza, a Szolgáltató magatartási kódexnek nem vetette magát alá.

 

 

2. A szerződő felek

 

2.1)      A Szerződést megkötő szerződő felek: a Szolgáltatást megrendelő Felhasználó (a továbbiakban: Megrendelő) és a Szolgáltató.

 

2.2)      A Szolgáltató adatai:

 

 • teljes cégnév:                            KitchenBox Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
 • rövidített név:                             KitchenBox Hungary Kft.        
 • székhely:                                    4484 Ibrány, Hősök tere 2-4.
 • fióktelep:                                    1138 Budapest, Révész utca 27.      
 • adószám:                                   25457557-2-15          
 • cégjegyzékszám:                       15-09-083204
 • nyilvántartó cégbíróság:             Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága
 • szerződés nyelve:                       magyar
 • egyéb online kapcsolat:              hello@dietbox.hu
 • telefonos elérhetőség:                +36 70 944 82 35

 

A Szolgáltatás működésével, megrendelési és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk! Kérjük, hogy további információkért látogasson a Honlapon található Gyakran Ismételt Kérdések menüpontra.

 

3. A Szerződés tartalma, tárgya, a vételár

 

3.1)      A Szolgáltatás

 

            A Szolgáltatásra vonatkozó adásvételi keretszerződés a felek között, a Megrendelő első rendelésével és annak a Szolgáltató általi késedelem nélküli visszaigazolásával jön létre. A Szolgáltatás a jelen ÁSZF-ben rögzítettek szerint rendelhető meg. A Szolgáltatás tárgyát képezik a felek között létrejött adásvételi keretszerződés hatálya alatt teljesített megrendelések. A megrendelések teljesítése során a Szolgáltató részéről egy dobozban adott ételek elkészítéséhez szükséges alapanyagok és az adott ételek elkészítéséhez szükséges receptek (az étel elkészítéséhez szükséges alapanyag és annak receptje a továbbiakban együttesen: Megrendelés) kerülnek házhozszállításra, a Megrendelő megrendelésének megfelelően, a Megrendelő által megjelölt szállítási címre, az előre megjelölt kiszállítási napokon. Egy rendelési napon minimum 1 darab Megrendelés szükséges.

 

            A Megrendelőnek csak az első rendelés során kell kiválasztania az ételeket és a kiszállítási napot. Tekintettel arra, hogy a Megrendelő preferenciái beállításra kerülnek az első megrendelést követően, nincs szükség arra sem, hogy kiválassza a Megrendelő a következő szállítási napon kért (minimum 1 darab) Megrendelést, mivel a rendszer azt automatikusan kiválasztja neki. Természetesen az automatikusan kiválasztott (minimum 1 darab) Megrendelés módosítására van lehetőség, azonban az nem kötelező. Amennyiben valamely szállítási napon nem kívánja a Megrendelő a (minimum 1 darab) Megrendelést, úgy a profilján kérheti az adott szállítási nap(ok)ra, vagy határozatlan időtartamra a Szolgáltatás szünetelését. A Szolgáltatás igénybevétele bármikor folytatható. Amennyiben a Megrendelő a Szolgáltatást nem szünetelteti vagy nem ugorja át a következő szállítási napot a profilján, akkor a korábbi preferenciáknak megfelelő összetételű és mennyiségű Megrendelése leadottnak minősül.

 

3.2)      A Szerződés alapján a Szolgáltató köteles az adott darab számú (minimum 1 darab) Megrendelést az ÁSZF-ben lentebb részletezettek szerint a Megrendelőnek átadni, a Megrendelő pedig az adott darab számú (minimum 1 darab) Megrendelést átvenni.

 

3.3)      Az egyes Megrendelések pontos, részletes leírását, tulajdonságait a Honlap tartalmazza. Ezen túlmenően, a Szolgáltató a fentebb részletezett elérhetőségein is tájékoztatást ad.

A Honlapon megjelenített képek illusztrációként szerepelnek, így eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges eltérésekért.

 

3.4)      A megrendelt darabszámú (minimum 1 darab) Megrendelésre vonatkozóan megjelenített ár magyar forint pénznemben meghatározott bruttó ár, azaz tartalmazza a jogszabályban előírt – jelenleg 27% mértékű – általános forgalmi adót (áfát), valamint a csomagolási költséget, illetve a házhozszállítás díját is.

 

3.5)      AZ EGYES (MINIMUM 1 DARAB) MEGRENDELÉS KISZÁLLÍTÁSÁT MEGELŐZŐEN, A RENDELÉSEK LEZÁRÁSAKOR (AZAZ A SZÁLLÍTÁSI NAPOT MEGELŐZŐ 2. NAPON 12H-KOR) A REGISZTRÁCIÓ SORÁN MEGADOTT BANKKÁRTYÁJÁRÓL AUTOMATIKUSAN LEVONÁSRA KERÜL AZ ADOTT  DARABSZÁMÚ (MINIMUM 1 DARAB) MEGRENDELÉS ÖSSZEGE. ÖN AZ ELSŐ MEGRENDELÉSSEL JÓVÁHAGYJA ÉS FELHATALMAZZA A SZOLGÁLTATÓT, HOGY AZ EZT KÖVETŐ MEGRENDELÉSEK KISZÁLLÍTÁSÁT MEGELŐZŐEN A RENDELÉS LEZÁRÁSAKOR, AZ ADOTT (MINIMUM 1 DARAB) MEGRENDELÉS ÁRÁT A BANKKÁRTYÁJÁRÓL LEVONJA. VEGYE FIGYELEMBE, HOGY AMENNYIBEN A SZOLGÁLTATÁST NEM SZÜNETELTETI, VAGY NEM UGORJA ÁT A KÖVETKEZŐ SZÁLLÍTÁSI NAPOT, AKKOR A KORÁBBI PREFERENCIÁKNAK MEGFELELŐ MENNYISÉGŰ (MINIMUM 1 DARAB) MEGRENDELÉS LEADOTTNAK MINŐSÜL ÉS ENNEK MEGFELELŐEN A BANKKÁRTYÁJÁRÓL AUTOMATIKUSAN LEVONÁSRA KERÜL AZ ADOTT DARABSZÁMÚ (MINIMUM 1 DARAB) MEGRENDELÉS ÖSSZEGE. AMENNYIBEN A BANKKÁRTÁYJÁN AZ ADOTT (MINIMUM 1 DARAB) MEGRENDELÉS FEDEZET HIÁNYÁBAN NEM ELÉGÍTHETŐ KI, ÚGY A SZOLGÁLTATÓ JOGOSULT A TARTOZÁS KIEGYENLÍTÉSÉIG A SZOLGÁLTATÁST SZÜNETELTETNI, ÍGY A KÖVETKEZŐ SZÁLLÍTÁSI NAPI MEGRENDELÉS KISZÁLLÍTÁSÁT MEGTAGADNI. A KISZÁLLÍTÁS A TARTOZÁS KIEGYENLÍTÉSÉT KÖVETŐEN FOLYTATÓDIK.

 

3.6)      A számla megküldése elektronikusan történik, a fizetést követő 24 órán belül, a Megrendelő e-mail címére.

 

4. A megrendelés, visszaigazolás, a megrendelés szüneteltetése

 

4.1)      A Szolgáltatás igénybevételére a Megrendelő a Honlapon elvégzett regisztrációt követően válik jogosulttá. Az első megrendelés a Honlapon lehetővé tett elektronikus úton, a lentebb részletezett módon történik.

 

4.2)      Az első megrendelés lépései:

 

 1. Kattintson a Főoldalon a „MENÜ”-re. Válasszon minimum 1 darab Megrendelést (minimális rendelési tétel) a receptjeink közül. A választható receptek (Húsételek, Vegetáriánus, Diétás lebontásban) a Honlap bal oldalán találhatóak. A kijelölt recept megjelenik a Honlap jobb oldalán található listában.
 2. Ezt követően a Honlap jobb oldalán jelölje ki, hogy hány főre kívánja ételeinket megrendelni.
 3. Jelölje ki, hogy mely napra vonatkozik a megrendelés (szerda vagy péntek). Lehetősége van már az első megrendelésnél mind a két napra vonatkozó rendelését leadni.
 4. A fentieket követően kattintson a „FOLYTATÁS” gombra.
 5. Megjelenik a megrendelés következő pontja „SZEMÉLYES ADATOK”. Kérjük adja meg e-mail címét, nevét, telefonszámát, jelszavát. Majd kattintson ismét a „FOLYTATÁS”  gombra.
 6. Megjelennek Ön előtt a „SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK”. Kérjük adja meg címét (utca, házszám), városát, irányítószámát, ha szükséges cégnevét, valamint megjegyzéseit. Majd kattintson ismét a „FOLYTATÁS” gombra.
 7. Megjelennek a „FIZETÉSI INFORMÁCIÓK”. Kérjük adja meg a bankkártyája számát, a bankkártya tulajdonosának a nevét, a lejárat dátumát, a kártya biztonsági számát, továbbá a számlázási adatait, amennyiben azok eltérnek a szállítási adataitól.
 8. Ugyanezen lépésnél, amennyiben Általános Szerződési Feltételeinkkel egyetért, illetve tudomásul veszi, hogy a szolgáltatásunk fizetési kötelezettséggel jár, úgy kérjük jelölje be a mellettük található négyzeteket. Ezt követően kattintson a „MEGRENDELÉS” gombra.

 

            A Megrendelő valamennyi lépésnél az adatbeviteli hibákat a Honlap jobb oldalán található „MEGVÁLTOZTATOM” gombbal módosíthatja.

 

            A megrendelésről a Megrendelő részére késedelem nélkül visszaigazolás kerül megküldésre, az általa megadott e-mail címre.

           

Az első rendeléssel Ön jóváhagyja, hogy mindaddig amíg nem szünetelteti vagy ugorja át a következő szállítási napra vonatkozó (minimum 1 darab) Megrendelést, úgy az ételek folyamatosan érkeznek az Ön részére a kiválasztott szállítási napokon. A megrendeléseit bármikor jogosult – akár egyetlen megrendelési napra, vagy hosszabb időre is - szüneteltetni a Megrendelő és bármikor jogosult ismét újból rendelni. Kérjük vegye figyelembe, hogy amennyiben nem adja le rendelését a szerdai kiszállítási napra vonatkozóan legkésőbb a szerdát megelőző hétfő 12:00 óráig, míg a pénteki kiszállítási napra vonatkozóan legkésőbb a pénteket megelőző szerda 12:00 óráig, és nem is szünetelteti a rendeléseit, úgy a profiljának megfelelő (minimum 1 darab) Megrendelés megküldésre kerül az Ön részére. Ha a megrendelés leadására, vagy szüneteltetésére a fenti időpontot követően kerül sor, a megrendelés, vagy a szüneteltetés kezdete, az azt követő kiszállításra vonatkozóan kerül feldolgozásra.

 

4.3)      Az első rendelést követően a további megrendeléseknél nincsen szükség ismételten megadnia személyes, szállítási vagy fizetési adatait, mivel a rendszer azokat rögzíti. Kérjük vegye tudomásul, hogy amennyiben a rendelését nem adja le a következő rendelési napra és nem szünetelteti a megrendelését, úgy a korábban megadott preferenciáknak megfelelő (minimum 1 darab) Megrendelés kerül megküldésre az Ön részére. Az egyes megrendelések kiszállítását megelőzően, a rendelések lezárásakor (azaz a szállítási napot megelőző 2. napon 12:00-kor a regisztráció során megadott bankkártyájáról automatikusan levonásra kerül az előző megrendelés során megadott (minimum 1 darab) Megrendelés összege.

 

            A Szolgáltató által a Honlapon üzemeltetett rendszer a megrendelésekre vonatkozóan értesítéseket, továbbá abban az esetben, amennyiben a rendelését nem szüneteltette és nem is adott le megrendelést, úgy a rendszer részére figyelmeztetést küld, hogy a (minimum 1 darab) Megrendelés érkezik a részére, az általa korábban beállított időpontban.

 

5. A szállítás, átvétel

 

5.1)      A (minimum 1 darab) Megrendelés házhozszállítás útján, a megfelelő csomagolásban kerül megküldésre futár útján a Megrendelőnek, a megrendelés során megadott szállítási címre. A (minimum 1 darab) Megrendelés átvétele a szállítási napokon, kérésének megfelelően, vagy délelőtt 8-12 óra között, vagy délután 16-20 óra között lehetséges.

            Amennyiben nem tartózkodik az Ön által megjelölt időintervallumban a szállítási címen és nem jelölt meg valamilyen más személyt vagy helyszínt az átadásra, úgy a (minimum 1 darab) Megrendelése az ajtaja előtt kerül elhelyezésre.

 

6. Az elállás

 

6.1)     A (minimum 1 darab) Megrendelésében található étel alapanyagok megfelelő hűtött tárolás mellett, 48 óráig biztonságosan eltarthatóak. Az ettől eltérő tárolás a termékek csomagolásán kerül megjelölésre.

 

6.2)      Tekintettel arra, hogy étel alapanyagaink gyorsan romló terméknek minősülnek,     így a természetüknél fogva vissza nem szolgáltathatóak, így a Megrendelő a              elállásra nem jogosult.

 

7. A Honlap felhasználásának feltételei,

szerzői jogvédelem, felelősség

 

7.1)      A Honlap megjelenítésére, működésére és fenntartására vonatkozó műszaki, grafikai, szoftveres és egyéb (például az oldalak formai és tartalmi felépítésével, a tartalmi elemek elnevezésével, színelrendezésével kapcsolatos) megoldások, a Honlapon feltüntetett, felhasznált adatok, információk, ikonok, logók, védjegyek, domain nevek és egyéb megjelölések a Magyarországon hatályos jogszabályok és nemzetközi szerződések és egyezmények által biztosított keretek között jogvédelemben részesülnek és azok tekintetében minden vagyoni jog kizárólag a Szolgáltatót illeti.

 

7.2.)     A Honlapon elérhető tartalom eltérő megjelölés vagy utalás hiányában a Szolgáltató szellemi alkotását, illetve szerzői jogvédelmet élvező művét képezi, és a Szolgáltató külön kifejezett írásbeli engedélyének hiányában kizárólag a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően használható fel. Az ilyen felhasználás kizárólag magáncélból történhet, és jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetlenül és közvetett módon sem szolgálhatja. A magáncélú felhasználás körében a Megrendelő– az online hozzáférésen túl – kizárólag azok egyes részeinek az általa az internet-hozzáféréshez használt számítógépe, egyéb eszköze merevlemezén történő rögzítésére vagy kinyomtatására jogosult, de kifejezetten nem jogosult az adott tartalom így többszörözött részének az újrafelhasználására, terjesztésére, bármilyen eszközzel és/vagy formában történő másolására, átvételére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, a tartalom kereskedelmi forgalomba történő hozatalára sem ellenérték fejében, sem anélkül.

 

7.3)      A Honlap tartalmának a fentieken túlnyúló többszörözéséhez, másolásához vagy ezzel kapcsolatban framek használatához (vagy egyébként a Honlap tartalmának harmadik személyek által részben vagy egészben történő saját tartalomként történői feltüntetéséhez, más webhelyekre beillesztéséhez) a Szolgáltató nem járul hozzá. Kivétel ez alól a Honlap bármely elemének hivatkozások (linkek) útján történő elérhetővé tétele, mindaddig amíg a Honlap valamelyikére mutató linket tartalmazó weboldalon (linkelő weboldal) a harmadik személy felhasználó közvetlenül a Honlap mutató link mellett jól láthatóan elhelyezi a Honlap nyitóoldalára (www.dietbox.hu), mint az adott link megjelölt forrására mutató linket is, és ezen link megfelelő működéséről, hozzáférhetőségéről folyamatosan gondoskodik.

A Szolgáltató elhatárolódik azoktól az esetektől, amikor a Honlap bármely felületére mutató internetes hivatkozásokat jogsértően működtetett, vagy obszcén tartalmú, illetve másokat sértő internetes oldalakon helyezik el, és ezzel ártanak vagy árthatnak a Honlap hírnevének és érdekeinek. A Honlap minden ilyen esetben jogosult ezzel szemben fellépni és többek között az ebből származó kárának megtérítését vagy a jogsértő állapot megszüntetését követelni.

 

7.4)      Az Ektv. rendelkezéseivel összhangban, a Szolgáltató nem ellenőrzi az általa hozzáférhetővé tett információk tartalmát és nem keres olyan tényeket vagy körülményeket, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak. A Honlapon megjelenő információk, adatok, feltételek kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok teljességéért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a Honlap használatából, annak használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok arra jogosulatlan személy vagy személyek által történő megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

 

7.5)      A Honlap felhasználásának feltételeit rögzítő szabályok megsértése esetén az Szolgáltató haladéktalanul megteszi a jogsérelem vagy jogszabálysértés által szükségessé tett jogi lépéseket, vagyis polgári jogi igények esetén peres, peren kívüli vagy nemperes eljárást kezdeményezhet, szükség esetén megindítja az Ektv.-ben szabályozott értesítési és eltávolítási eljárást, bűncselekmény gyanúja esetén feljelentést tesz, egyéb esetben értesíti az ügyben hatáskörrel rendelkező hatóságot és az eljáró szervekkel együttműködik.

 

VIII. Egyebek

 

8.1)     Az esetleges vitás kérdések elsősorban a felek között békés, tárgyalásos úton kerülnek rendezésre. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezése, a felek a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezéseit tekintik irányadónak a bíróság hatáskörére és illetékességre. A jelen Általános Szerződési Feltételekkel kapcsolatos panaszokkal Ön a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz fordulhat.

8.2) Ételeink gluténtartalmú terméket, tejterméket, tojást, dió- és mogyoróféléket, szóját, zellert, halat és tenger gyümölcseit, szezámmagot, mustárt, kén-dioxidot tartalmazó alapanyagot felhasználó üzemben készülnek. Diagnosztizált lisztérzékenység, táplálékallergia és -intolerancia esetén saját felelősségre rendeljen!

 

8.2)     A jelen ÁSZF 2014. december 4. napjától annak visszavonásáig érvényes.

 

Budapest, 2016. január 27.

 

                                                                                                KitchenBox Hungary Kft.

                                                                                                Szolgáltató